Rivning Stockholm

En trygg partner för rivningsarbeten.

Rivningsprocessen kräver precision, omsorg och en djup förståelse för material och miljö. Hos 3Bas, ett familjeägt företag med lång erfarenhet inom rivningsbranschen, är dessa principer ett självklart inslag i varje projekt vi tar oss an.

Vi tar oss an allt ifrån mindre rivningprojekt för privatpersoner till omfattande rivningsarbeten för företagskunder.

Rivning Stockholm innebär särskilda utmaningar som kräver noggrannhet och detaljerad kunskap om lokala bestämmelser. Rivning har länge varit basen i vårt företag och en naturlig del av det dagliga arbetet.

Med vår expertis tar vi hand om både privatpersoner och även företag däribland den industriella sektorn i regionen. 

Med allt ifrån de större rivningsprojekten som rivning av kök till de något större projekten som exempelvis nedmontering av enskilda bostäder eller omfattande rivningsarbeten inom industriområdet.

Vårt åtagande för miljöskydd och arbetsmiljö säkerställer att varje uppdrag utförs med högsta kvalitet och ansvar.

Rivning av hus i Stockholmsområdet

För husägare som överväger att riva sin bostad, tillhandahåller 3Bas en komplett service. Vi börjar med en detaljerad analys av fastigheten för att identifiera byggmaterial och eventuella miljöfarliga ämnen. 

Vi tar hand om allt från ansökning om nödvändiga rivningslov till slutlig rengöring av platsen, alltid med ett starkt fokus på att återvinna material och uppfylla lokala miljölagar och byggföreskrifter. 

Det finns även en särskilt process när ni ska riva hus med källare där det finns många element ni behöver ta i beaktning. Kontakta oss för ett kostnadsförslag.

Vårt team arbetar för att göra processen så effektiv och problemfri som möjligt för ägaren.

Industriella rivningsprojekt

Vi tar även hand om rivning åt andra byggföretag. Allt ifrån avveckling av fabriksbyggnader till sanering av förorenade områden. 

Vi förstår de speciella utmaningar och höga krav som industriella projekt medför och använder avancerade metoder för att garantera en säker och effektiv rivningsprocess. 

Vårt arbete präglas av en stark medvetenhet om behovet att minimera påverkan på omgivningen och att noggrant följa miljöbestämmelser.

Rivning för företag

För byggföretag som behöver professionella rivningstjänster som en del av deras större byggprojekt, är 3Bas en pålitlig partner. 

Vi arbetar tätt ihop med byggföretagen för att säkerställa att rivningsdelen integreras smidigt med den totala projektplaneringen, anpassat efter projektets unika krav. 

Vår anpassningsbarhet gör oss till ett föredraget val för byggföretag i Stockholm.

Olika typer av rivningsarbeten:

  • Riva golv
  • Rivning väggar
  • Rivning av kök
  • Lättrivning
  • Selektiv rivning
  • Totalrivning 
  • Tungrivning
 

 

 

Rivning i samband med en totalentreprenad

Genom strikta arbetsrutiner och säkerhetsprotokoll skyddar vi våra anställda, kunder och miljön från potentiella risker associerade med rivningsarbete. 

Vi strävar efter att ständigt förbättra genom kontinuerlig utbildning av vår personal och investering i den senaste tekniken för att ligga i branschens framkant med säkra och miljövänliga rivningsmetoder.

3Bas är ditt självklara val för professionella rivningstjänster i Stockholm. Oavsett projektets storlek eller komplexitet är vårt mål att leverera tjänster av högsta kvalitet som möter och överträffar våra kunders förväntningar. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan bistå med ditt nästa rivningsprojekt på det mest effektiva och hållbara sättet.

Få offert på rivning

För prisuppskattning, fyll i era kontaktuppgifter samt en kort beskrivning om ert projekt.

Behöver du hjälp att gräva?

Fyll i formuläret så svarar vi så fort vi bara kan.