Behöver du hjälp med grävning och schaktning?

Markarbete i Stockholm & Uppsala

Vi arbetar med anläggningsarbeten, schakt, dränering och markarbeten. Vi gräver bort jord, sand och bråte som är i vägen för exempelvis avlopp, vägar, hus och bygga pooler.

En stor del av våra projekt innebär grävning för dränering, enskilt avlopp och husgrunder.

Behöver du hjälp med grävning eller schaktning?

Kontakta oss så svarar vi så fort vi har  möjlighet

Enskilt avlopp

Bästa avloppslösningen för enskilda fastigheter. Vi hjälper er!

Dränering

Vi arbetar med marken för dränering för en säkrare och torrare miljö.

Schakt

Vi flyttar jordmassor för att göra plats för vägar, tunnlar och hus.

Rivning

Vi hjälper företag och privatpersoner med rivningsarbeten

Det mesta inom markarbete - vi gräver fram, bort och täcker över

Vi finns i Stockholm, Norrtälje och Uppsala.

3Bas är ett företag med  tjänster inom dränering, enskilt avlopp och markarbete i Stockholm, Norrtälje och Uppsala och dess omgivningar.

Vi strävar efter att erbjuda effektiva och pålitliga lösningar för våra kunder. Våra tjänster inkluderar markundersökningar för att anpassa dränering och avloppsanläggningar efter markens specifika egenskaper. 

 Med ett åtagande för hållbarhet och regelbundet underhåll strävar vi efter att skapa långsiktigt effektiva och miljövänliga lösningar för dränering, enskilt avlopp och andra markrelaterade tjänster. Oavsett om det är för fritidshus, villor eller andra fastigheter, utför vi markarbeten med precision och omsorg för att möta kundernas unika behov och samtidigt bevara miljön.

Vi kan markarbete

Välkommen att testa oss!

Detta är 3Bas

Här …..


Vanliga frågor

Här har vi samlat några frågor som vi ofta får.

Ja rivningsarbeten gör vi ofta. Och vi är ofta i omgivningarna runt Norrtälje och jobbar. 

Ja det kan vi göra. Kontakta oss så bokar vi en dag när vi kan komma ut och kolla på tomten.

Kostnaden för ett enskilt avlopp varierar beroende på en rad faktorer. Allt beror på vilket typ av anläggning ni vill ha. Ett normalt spann ligger någonstans mellan 100 000-250 000 kronor.

En vanlig frågar vi får och det enkla svaret är nej. Dränering kan utföras i etapper eller dränering där huset är som mest utsatt.

[elementor-template id="145"]
[elementor-template id="139"]