Husgrunder i Stockholm och Uppsala

Vi lägger grunden för ditt hus

En husgrund är en viktig del av byggprocessen för att säkerställa att huset står på ett stabilt och säkert fundament. 3Bas hjälper dig att gräva för och gjuta din husgrund. Vi tar hänsyn till och förbereder för vatten och avlopp.

Husgrunder i Stockholm och Uppsala

I Stockholm och Uppsala har vi på 3Bas etablerat sig som en pålitlig aktör inom byggsektorn och erbjuder skräddarsydda husgrunder. Våra team av erfarna byggare uppfyller de högsta standarderna för byggkvalitet och säkerhet.

grundläggande steg att skapa en husgrund:

Markförberedelse: Innan grävning påbörjas är det viktigt att genomföra en markundersökning för att bedöma markens bärkraft och egenskaper. Detta hjälper till att bestämma den mest lämpliga typen av grund för platsen.

Bygglovsgodkännande: Vi kontrollerar byggreglerna och om det finns nödvändiga tillstånd och godkännanden innan vi påbörjar grävningen. Detta kan variera beroende på plats och lokal lagstiftning.

Markmärkning: Vi märker upp för att markera området där grävningen ska utföras enligt byggplanerna och markundersökningen.

Vatten och avlopp: Vi förbereder grunden för rörläggning för vatten och avlopp. Den optimala placeringen av vatten- och avloppsrör bestäms baserat på husets layout och platsen för badrum, kök och andra vattenanvändande områden. Vi kan även bistå med att skapa enskilt avlopp.

Grävning: Våra grävare gräver upp marken enligt ritningarna och specifikationerna för att säkerställa rätt dimensioner och djup.

Grundläggning: Efter att grävningen är klar kan grundläggningsarbetet påbörjas. Det kan innefatta att lägga ut grus, bygga formar, armera och hälla betong för att skapa själva grunden.

Inspektion: Efter att grunden är på plats och har härdat tillräckligt, genomför en inspektion för att säkerställa att allt är i enlighet med byggplanerna och byggreglerna.

Vi erbjuder husgrunder i Stockholm, Norrtälje och Uppsala med omnejd

Kontakta oss så får du svar från oss så fort vi bara hinner.

[elementor-template id="145"]
[elementor-template id="139"]